Twoje imię i nazwisko jest nam potrzebne do komunikacji mailowej oraz ew. wypłaty bonusu.

Twoje imię i nazwisko jest nam potrzebne do komunikacji mailowej oraz ew. wypłaty bonusu.

Na podany adres zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym do konta.

Numer posłuży nam do SMSowego powiadomienia o przyznanym Bonusie.

Hasło musi mieć min. 6 znaków.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest z Rankomat sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000588980 (dalej: "Rankomat").

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Akcji (w tym w celu świadczenia przez Rankomat usługi polegającej na założeniu profilu Uczestnika w Serwisie) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Co do zasady, Rankomat nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim Pani/Pana danych osobowych. Dostęp do nich mogą mieć natomiast podmioty, z usług których administrator korzysta w celu świadczenia własnych usług, np. firma hostingowa. W takich przypadkach Rankomat zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest odpowiednie zabezpieczenie danych przez dostępem osób nieuprawnionych. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Akcji lub do czasu rezygnacji z wzięcia udziału w Akcji, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5. W kwestiach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@rankomat.pl

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.